Chúng Ta

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Kinh dị
 • Thời lượng: 122 phút

Đại Uý Marvel

 • Định dạng: 3D Phụ đề
 • Thể loại: Hành động
 • Thời lượng: 130 phút

Đại Uý Marvel

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Hành động
 • Thời lượng: 130 phút

Hai Phượng

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Hành động
 • Thời lượng: 97 phút

Yêu Nhầm Bạn Thân

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Hài hước, Lãng mạn
 • Thời lượng: 118 phút

Chúa Quỷ

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Kinh dị
 • Thời lượng: 95 phút

Công Viên Kỳ Diệu

 • Định dạng: 2D Lồng tiếng
 • Thể loại: Hoạt hình
 • Thời lượng: 92 phút

Công Viên Kỳ Diệu

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Hoạt hình
 • Thời lượng: 92 phút

Cua Lại Vợ Bầu

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Tình cảm, Hài hước
 • Thời lượng: 103 phút

Hạnh Phúc Của Mẹ

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Tình cảm, Gia đình
 • Thời lượng: 87 phút

Kế Hoạch Đổi Chồng

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Tình cảm
 • Thời lượng: 90 phút

Ngày Mai Mai Cưới

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Hài hước
 • Thời lượng: 100 phút

Tháng Năm Rực Rỡ

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Hài hước
 • Thời lượng: 118 phút

Zombie Đại Hạ Giá

 • Định dạng: 2D Phụ đề
 • Thể loại: Hài hước
 • Thời lượng: 112 phút