Tiệc Trăng Máu

 • Thể loại: Hài hước
 • Thời lượng: 118 phút

Đại Dịch Xác Sống

 • Thể loại: Kinh dị
 • Thời lượng: 94 phút

Bằng Chứng Vô Hình (10k)

 • Thể loại: Trinh thám, Hồi hộp, Ly kì
 • Thời lượng: 103 phút

Thằng Hề (10k)

 • Thể loại: Kinh dị, Tội Phạm
 • Thời lượng: 85 phút

Cục Nợ Hóa Cục Cưng

 • Thể loại: Hài hước, Gia đình
 • Thời lượng: 115 phút

Ngày Sinh Tồn (10k)

 • Thể loại: Kinh dị
 • Thời lượng: 83 phút

Giam Cầm (10k)

 • Thể loại: Hồi hộp, Ly kì
 • Thời lượng: 80 phút

Chiến Binh Hồi Sinh

 • Thể loại: Hành động, Kinh dị
 • Thời lượng: 101 phút

Quái Vật Săn Đêm

 • Thể loại: Kinh dị, Bí ẩn
 • Thời lượng: 113 phút

Sóng thần ở Haeundae (45K)

 • Thể loại: Hành động
 • Thời lượng: 125 phút

Tay Đấm Mỹ

 • Thể loại: Hành động
 • Thời lượng: 97 phút

Tí Hon Hậu Đậu

 • Thể loại: Hài hước, Hoạt hình
 • Thời lượng: 78 phút