Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Toàn Cầu (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Hành động
 • 115 phút
09:30
148 ghế trống
10:15
128 ghế trống
11:00
177 ghế trống
11:45
132 ghế trống
12:30
128 ghế trống
13:15
177 ghế trống
14:00
148 ghế trống
14:45
128 ghế trống
15:30
177 ghế trống
16:15
148 ghế trống
17:00
128 ghế trống
17:45
177 ghế trống
18:30
144 ghế trống
19:15
124 ghế trống
20:00
169 ghế trống
20:30
145 ghế trống
21:00
134 ghế trống
21:45
126 ghế trống
22:30
92 ghế trống

Đẳng Cấp Thú Cưng 2 (2D Phụ đề)

 • Hoạt hình
 • 90 phút
09:00
128 ghế trống
10:45
134 ghế trống
13:30
101 ghế trống
15:00
134 ghế trống
16:45
134 ghế trống
18:00
98 ghế trống
19:45
84 ghế trống

X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 114 phút
09:15
148 ghế trống
11:30
148 ghế trống
13:45
148 ghế trống
16:00
148 ghế trống
18:45
130 ghế trống
20:15
83 ghế trống
22:45
148 ghế trống

Chúa Tể Godzilla: Đế Vương Bất Tử (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 132 phút
09:45
92 ghế trống
12:15
92 ghế trống
15:20
101 ghế trống
17:30
88 ghế trống
20:45
144 ghế trống
22:15
177 ghế trống

Aladdin (2D Phụ đề)

 • Trinh thám, Gia đình
 • 128 phút
11:15
99 ghế trống
15:10
92 ghế trống
21:30
101 ghế trống

Người Hỏa Tiễn (2D Phụ đề)

 • Âm Nhạc
 • 115 phút
18:15
148 ghế trống
23:15
148 ghế trống