Hành Lang Bí Ẩn (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 97 phút
18:30
137 ghế trống
20:30
136 ghế trống
23:10
68 ghế trống

Cá Mập Siêu Bạo Chúa (2D Phụ đề)

 • Hành động, Kinh dị
 • 113 phút
20:00
167 ghế trống
22:00
171 ghế trống

Chàng Vợ Của Em (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Kịch
 • 120 phút
21:00
68 ghế trống
22:20
136 ghế trống

Cổ Tích Nơi Đại Dương (2D Phụ đề)

 • Thần thoại, Kịch
 • 82 phút
20:45
80 ghế trống

Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng (2D Phụ đề)

 • Hành động, Phiêu lưu
 • 138 phút
22:30
80 ghế trống

Tìm Vợ Cho Bà (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Tình cảm
 • 105 phút
19:00
72 ghế trống