Quái Thú Vô Hình (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 107 phút
10:00
171 ghế trống
10:20
138 ghế trống
12:00
171 ghế trống
14:20
72 ghế trống
16:00
171 ghế trống
18:20
138 ghế trống
19:50
171 ghế trống
20:40
72 ghế trống
22:20
138 ghế trống

Ác Quỷ Ma Sơ (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 100 phút
09:30
80 ghế trống
12:30
72 ghế trống
14:00
169 ghế trống
20:20
138 ghế trống
21:50
171 ghế trống

Oan Hồn Trong Mưa (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 80 phút
08:40
138 ghế trống
16:30
138 ghế trống
18:10
171 ghế trống

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè (2D Phụ đề)

 • Tình cảm
 • 98 phút
10:40
60 ghế trống
16:40
43 ghế trống

Đích Tôn Độc Đắc (2D Phụ đề)

 • Hài hước
 • 90 phút
08:50
69 ghế trống
11:30
75 ghế trống

Tìm Vợ Cho Bà (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Tình cảm
 • 105 phút
14:30
119 ghế trống
20:10
0 ghế trống

Chàng Vợ Của Em (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Kịch
 • 120 phút
12:20
138 ghế trống
15:30
80 ghế trống

Tháng Năm Rực Rỡ (2D Phụ đề)

 • Hài hước
 • 118 phút
18:00
9 ghế trống

Kin (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 102 phút
22:10
80 ghế trống

Ngày Mai Mai Cưới (2D Phụ đề)

 • Hài hước
 • 100 phút
13:30
46 ghế trống

Ông Ngoại Tuổi 30 (2D Phụ đề)

 • Hài hước
 • 108 phút
23:00
58 ghế trống

Cô Ba Sài Gòn (2D Phụ đề)

 • Kịch
 • 100 phút
18:40
25 ghế trống