Yêu Nhầm Bạn Thân (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Lãng mạn
 • 118 phút
10:45
145 ghế trống
12:00
126 ghế trống
13:45
177 ghế trống
15:00
148 ghế trống
16:15
177 ghế trống
17:15
146 ghế trống
18:30
173 ghế trống
19:30
148 ghế trống
20:45
175 ghế trống
21:45
129 ghế trống
23:00
177 ghế trống

Chúng Ta (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 122 phút
11:30
128 ghế trống
13:00
101 ghế trống
14:00
128 ghế trống
15:30
101 ghế trống
16:30
126 ghế trống
18:00
99 ghế trống
19:00
124 ghế trống
20:30
99 ghế trống
21:20
128 ghế trống
22:50
101 ghế trống

Đại Uý Marvel (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 130 phút
11:15
177 ghế trống
12:45
106 ghế trống
14:30
134 ghế trống
15:15
106 ghế trống
17:45
106 ghế trống
19:15
128 ghế trống
20:15
100 ghế trống
21:45
148 ghế trống
22:45
103 ghế trống

Công Viên Kỳ Diệu (2D Phụ đề)

 • Hoạt hình
 • 92 phút
12:15
148 ghế trống
14:15
148 ghế trống
17:50
148 ghế trống
19:45
148 ghế trống

Hạnh Phúc Của Mẹ (2D Phụ đề)

 • Tình cảm, Gia đình
 • 87 phút
16:00
148 ghế trống
21:30
148 ghế trống

Chúa Quỷ (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 95 phút
13:15
148 ghế trống

Zombie Đại Hạ Giá (2D Phụ đề)

 • Hài hước
 • 112 phút
17:00
134 ghế trống