Cỗ Máy Tử Thần (2D Phụ đề)

  • Hành động, Phiêu lưu
  • 134 phút
14:10
169 ghế trống
18:10
138 ghế trống
19:50
80 ghế trống
20:45
138 ghế trống
21:30
171 ghế trống
22:20
80 ghế trống

Mật Vụ Giải Cứu (2D Phụ đề)

  • Hành động, Hồi Hộp
  • 121 phút
16:45
171 ghế trống
19:10
171 ghế trống
21:00
72 ghế trống

Robin Hood (2D Phụ đề)

  • Hành động
  • 116 phút
16:20
72 ghế trống
18:40
72 ghế trống

Lọ Lem: Chuyện Chưa Kể (2D Lồng tiếng)

  • Hoạt hình, Gia đình
  • 90 phút
16:10
80 ghế trống
18:00
80 ghế trống

Chiến Dịch Overlord (2D Phụ đề)

  • Kinh dị, Hành động
  • 109 phút
16:00
138 ghế trống