Toà Tháp Chọc Trời (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 110 phút
16:30
162 ghế trống
18:30
169 ghế trống
19:00
64 ghế trống
22:30
171 ghế trống

Người Kiến Và Chiến Binh Ong (2D Phụ đề)

 • Hành động, Phiêu lưu
 • 122 phút
17:50
80 ghế trống
20:15
78 ghế trống
22:00
138 ghế trống

Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng (2D Phụ đề)

 • Hoạt hình
 • 100 phút
18:10
132 ghế trống
20:00
138 ghế trống
21:00
72 ghế trống

Màn Sương Chết (2D Phụ đề)

 • Hồi hộp, Ly kì
 • 89 phút
22:50
72 ghế trống

Toà Tháp Chọc Trời (3D Phụ đề)

 • Hành động
 • 110 phút
20:30
169 ghế trống

Hoa Của Quỷ (2D Phụ đề)

 • Hồi hộp, Ly kì
 • 95 phút
22:40
80 ghế trống