Aladdin (2D Phụ đề)

  • Trinh thám, Gia đình
  • 128 phút
20:15
75 ghế trống
20:45
91 ghế trống
21:15
148 ghế trống
22:30
130 ghế trống

Ngôi Đền Kỳ Quái (2D Phụ đề)

  • Kinh dị, Hài hước
  • 108 phút
20:30
131 ghế trống
21:45
128 ghế trống
22:45
101 ghế trống

Vô Gian Đạo (2D Phụ đề)

  • Tội Phạm
  • 113 phút
22:15
134 ghế trống