The Grinch (2D Lồng tiếng)

 • Hoạt hình
 • 97 phút
09:10
171 ghế trống
11:10
171 ghế trống
15:10
171 ghế trống
16:30
138 ghế trống
18:30
138 ghế trống
20:00
72 ghế trống

Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo (2D Phụ đề)

 • Hành động, Tội Phạm
 • 115 phút
09:40
72 ghế trống
11:00
80 ghế trống
13:00
171 ghế trống
15:20
80 ghế trống
22:00
72 ghế trống

Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của GrindelWald (2D Phụ đề)

 • Phiêu lưu, Thần thoại
 • 141 phút
19:10
163 ghế trống
20:20
121 ghế trống
21:15
80 ghế trống
21:45
167 ghế trống

Trốn Chạy Quỷ Dữ (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 90 phút
12:00
72 ghế trống
13:50
72 ghế trống
17:30
80 ghế trống

Người Bất Tử (2D Phụ đề)

 • Tâm lý, Hồi hộp, Ly kì
 • 130 phút
09:00
138 ghế trống
11:30
138 ghế trống
14:00
138 ghế trống

Dạ Quỷ (2D Phụ đề)

 • Hành động, Hồi Hộp
 • 117 phút
08:50
80 ghế trống
15:40
70 ghế trống
17:00
171 ghế trống

Kẹp Hạt Dẻ Và Bốn Vương Quốc (2D Phụ đề)

 • Bí ẩn, Phiêu lưu
 • 105 phút
13:20
80 ghế trống
18:00
72 ghế trống

Thạch Thảo (2D Phụ đề)

 • Lãng mạn
 • 96 phút
19:20
80 ghế trống
22:50
138 ghế trống