Hai Phượng (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 97 phút
09:00
144 ghế trống
10:00
148 ghế trống
11:00
148 ghế trống
12:00
148 ghế trống
13:00
148 ghế trống
14:00
146 ghế trống
15:00
144 ghế trống
16:00
146 ghế trống
17:00
148 ghế trống
18:00
148 ghế trống
19:00
138 ghế trống
20:00
148 ghế trống
20:45
99 ghế trống
21:30
134 ghế trống
22:00
148 ghế trống
23:00
146 ghế trống

Cua Lại Vợ Bầu (2D Phụ đề)

 • Tình cảm, Hài hước
 • 103 phút
09:45
101 ghế trống
11:30
134 ghế trống
13:30
134 ghế trống
15:30
132 ghế trống
16:30
101 ghế trống
17:30
134 ghế trống
19:30
130 ghế trống
21:00
146 ghế trống
22:50
175 ghế trống

Vu Quy Đại Náo (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Tình cảm
 • 110 phút
10:20
128 ghế trống
12:30
125 ghế trống
16:10
106 ghế trống
18:30
101 ghế trống
20:30
106 ghế trống
22:40
101 ghế trống

Alita: Thiên Thần Chiến Binh (2D Phụ đề)

 • Hành động, Phiêu lưu
 • 127 phút
10:10
177 ghế trống
11:50
101 ghế trống
12:45
175 ghế trống
15:15
175 ghế trống
17:45
175 ghế trống
22:30
99 ghế trống

Sinh Nhật Chết Chóc 2 (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 107 phút
09:30
134 ghế trống
11:40
106 ghế trống
14:20
101 ghế trống
19:10
128 ghế trống
21:15
123 ghế trống

Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn (2D Phụ đề)

 • Hoạt hình, Phiêu lưu
 • 109 phút
09:15
106 ghế trống
13:45
100 ghế trống
16:50
128 ghế trống

Trạng Quỳnh (2D Phụ đề)

 • Hài hước
 • 93 phút
14:45
124 ghế trống
18:20
106 ghế trống

Alita: Thiên Thần Chiến Binh (3D Phụ đề)

 • Hành động, Phiêu lưu
 • 127 phút
20:15
177 ghế trống