Thất Sơn Tâm Linh (2D Phụ đề)

  • Kinh dị, Bí ẩn
  • 103 phút
17:30
147 ghế trống
18:30
175 ghế trống
19:15
104 ghế trống
20:30
173 ghế trống
21:00
101 ghế trống
21:45
148 ghế trống
22:30
177 ghế trống
23:15
101 ghế trống

Joker (2D Phụ đề)

  • Hồi Hộp, Tội Phạm, Tâm lý
  • 120 phút
17:45
144 ghế trống
18:45
97 ghế trống
19:30
146 ghế trống
20:00
141 ghế trống
20:45
128 ghế trống
22:15
148 ghế trống
23:00
134 ghế trống

Đàn Ông Song Tử (2D Phụ đề)

  • Hành động
  • 125 phút
18:15
132 ghế trống
20:15
125 ghế trống
21:30
106 ghế trống
22:45
128 ghế trống

Biệt Đội Bất Hảo (2D Phụ đề)

  • Tội Phạm, Hài hước
  • 114 phút
18:00
124 ghế trống