Spider-Man: Far From Home (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 132 phút
09:00
106 ghế trống
09:45
146 ghế trống
10:30
176 ghế trống
11:00
148 ghế trống
11:30
106 ghế trống
12:15
148 ghế trống
13:00
176 ghế trống
13:30
148 ghế trống
14:00
104 ghế trống
14:45
148 ghế trống
15:30
176 ghế trống
16:00
148 ghế trống
16:30
106 ghế trống
19:00
103 ghế trống
20:15
132 ghế trống
21:15
128 ghế trống
22:45
134 ghế trống

Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương (2D Phụ đề)

 • Kinh dị
 • 83 phút
08:50
134 ghế trống
09:20
146 ghế trống
10:45
134 ghế trống
12:30
134 ghế trống
13:10
128 ghế trống
14:15
134 ghế trống
15:00
128 ghế trống
16:45
128 ghế trống
17:30
148 ghế trống
18:30
148 ghế trống
19:15
146 ghế trống
23:15
148 ghế trống

Vua Sư Tử (2D Phụ đề)

 • Gia đình, Phiêu lưu
 • 125 phút
18:45
121 ghế trống
19:30
79 ghế trống
20:00
116 ghế trống
21:00
142 ghế trống
21:30
105 ghế trống
22:00
98 ghế trống
22:30
146 ghế trống
23:00
176 ghế trống

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu (2D Phụ đề)

 • Hành động
 • 97 phút
09:30
101 ghế trống
13:20
101 ghế trống
17:45
101 ghế trống

Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em (2D Phụ đề)

 • Hài hước, Tình cảm
 • 110 phút
11:15
101 ghế trống
16:15
134 ghế trống
18:15
134 ghế trống

Ký Sinh Trùng (2D Phụ đề)

 • Tâm lý
 • 132 phút
10:15
128 ghế trống
15:15
101 ghế trống

Vua Sư Tử (3D Phụ đề)

 • Gia đình, Phiêu lưu
 • 125 phút
18:00
176 ghế trống
20:30
159 ghế trống